• HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, CỤM THI SỐ 40.

  • TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

  • Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh (bao gồm DND + 6 chữ số, ví dụ: DND009291) và mã xác nhận vào các ô dưới đây